Van der Meijs Wij verduurzamen!

Van der Meijs is een familiebedrijf dat in bijna veertig jaar tijd is uitgegroeid tot een koploper in vastgoedonderhoud en –verduurzaming. Ons doel: de woningvoorraad van corporaties in optimale staat houden en samen de stap zetten naar een energieneutrale toekomst. Wij nemen u alles uit handen, van planmatig en dagelijks onderhoud tot groot onderhoud. Natuurlijk met de complexstrategie als uitgangspunt en op basis van no-regret.

Zodat elke investering bijdraagt aan ons gezamenlijke doel, een energieneutrale woningvoorraad.

Van der Meijs is het verlengstuk van woningcorporaties als het gaat om de instandhouding en verduurzaming van hun woningvoorraad. Als opdrachtgever kunt u zich daardoor richten op uw kerntaken: Het verhuren van sociale huurwoningen.

Een verduurzaamde sociale woningvoorraad die een betaalbaar thuis vormt voor haar huurders. Een verduurzamingsproces waarbij circulariteit en het milieu een centrale rol spelen. Waarbij alle partijen, woningcorporaties, bewoners en vastgoedpartijen samenwerken om later met tevredenheid terug te kijken. Samen verwezenlijken wij de doelstelling van een energie-neutrale sociale woningvoorraad in 2050.

Sociaal ondernemen

Dag in dag uit maken wij ons samen met opdrachtgevers en bewoners sterk voor een duurzame toekomst. We zijn ons bewust van onze maatschappelijke rol en geven op doordachte wijze vorm aan het verduurzamingsproces. Bijvoorbeeld door de materialen die vrijkomen een nieuwe bestemming te geven. Door nieuwe materialen zo duurzaam mogelijk toe te passen. En natuurlijk door zelf onze energievraag te beperken. We staan vierkant achter de principes van The Natural Step, die we zo veel mogelijk als uitgangspunt gebruiken. Door verantwoorde producten toe te passen en vanuit een circulaire gedachte te werken, brengen wij samen die glimlach op het gezicht van bewoners én dragen we bij aan een beter milieu.

Als verduurzamingspartner zijn we actief in het hart van wijken en buurten. Daar waar het echte leven zich afspeelt. We zien de mooie kanten, maar ook de minder mooie. Het wel en wee van mensen raakt ons oprecht. Daarom zoeken we de kansen op om samen met opdrachtgevers en bewoners te werken aan meer sociale cohesie in wijken. Die sociale kant zie je ook terug in ons personeelsbeleid. We geloven in diversiteit en bieden gelijke kansen aan iedereen die ons en onze klanten verder brengt, ongeacht afkomst, religie of andere persoonlijke kenmerken. Onze PSO-certificering is daar een logisch gevolg van. Werk en ontwikkelingsmogelijkheden bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is voor ons dan ook de normaalste zaak van de wereld.