Renoveren op basis van RGS

Renoveren op basis van RGS

Op basis van resultaatgericht samenwerken (RGS) gaan we binnenkort samen met bouwbedrijf Van de Ven voor woningcorporatie Bergopwaarts in Asten, Deurne en Ommel renoveren. We vervangen het asbesthoudende dakbeschot van 58 woningen voor isolerende dakplaten. Voorafgaand aan het project, hebben we eerst een quickscan uitgevoerd om een beeld te krijgen van de huidige staat van de complexen. Daarbij hebben we niet alleen gekeken naar het dak, maar ook meteen naar de kwaliteit van het voeg- en schilderwerk, kozijnen en glas. Die bevindingen hebben we in een scenariodossier gezet dat we later met de corporatie besproken hebben om keuzes te maken en een plan van aanpak vast te stellen. Door naar de totale schil van een woning te kijken en mee te denken, ontzorgen we de woningcorporatie en kan er meer rendement uit een renovatie worden gehaald.

Terug naar overzicht