Kennissessie verduurzamen in een serie van één of toch liever op grote schaal?

Kennissessie verduurzamen in een serie van één of toch liever op grote schaal?

Samen met woningcorporaties staan we voor een gigantische verduurzamingsopgave. We werken toe naar een energieneutraal 2050. Maar kies je voor een projectmatige aanpak? Of toch liever verduurzamen in een serie van één, bij vertrek van de huurder? En wat als de bewoner zelf de wens heeft om te verduurzamen? Die vragen stonden centraal tijdens de online kennisdelingssessie die we vorige week organiseerden met woningcorporaties Bergopwaarts, Area, Compaen en verduurzamingspartner Toevast. We delen de lessons learned en verkennen de mogelijkheden van projecten op grote en kleine schaal. Als corporatie hóef je niet te kiezen voor het een of het ander: je kunt het met elkaar combineren. Samen werken we allemaal op onze eigen manier aan een verduurzaamde woningvoorraad.

Mureno: het hele jaar door verduurzamen

Voor woningcorporatie Bergopwaarts verduurzamen we al geruime tijd in een serie van één. Bij vertrek van de huurder renoveren we niet alleen de woning, maar brengen we de woning direct binnen 5 weken naar het gewenste energielabel. Zonder lange voorbereiding of overlast voor de bewoner. Zo werk je als corporatie het héle jaar door aan een verduurzaamde woningvoorraad en niet alleen in de zomer, zoals vaak het geval met een projectmatige aanpak.

Een grootschalige aanpak biedt kansen voor de wijk

Samen met woningcorporatie Compaen blikten we terug op de gevelrenovatie en verduurzaming van 23 woningen in Helmond. Bij een projectmatige aanpak blijkt een goede voorbereiding en het tijdig betrekken van bewoners essentieel voor een succesproject. Bewoners meekrijgen in je plannen en 70 procent instemming halen. Dat kost weliswaar tijd en energie, maar daartegenover liggen er bij een projectmatige aanpak óók kansen voor verbetering van de sociale cohesie en leefbaarheid van de wijk.

Mureno als aanjager voor vraaggestuurd verduurzamen

Wanneer de buurman trots vertelt over zijn verduurzaamde woning en hoe veel energie – en dus kosten – hij bespaart, kan dat het duwtje in de rug zijn voor andere bewoners in de wijk om óók te gaan verduurzamen. Aangezien de energetische adviezen per type woning dankzij ons Mureno-concept al klaarliggen, is vraaggestuurd verduurzamen een eenvoudige uitbreiding van de bestaande samenwerking. Zo zorg je als corporatie niet alleen dat de wens van de bewoner centraal staat, maar werk je ook het hele jaar door aan een verduurzaamde woningvoorraad.

Terug naar overzicht