Een regiefunctie voor woningcorporaties door intensief samenwerken

Een regiefunctie voor woningcorporaties door intensief samenwerken

Resultaatgericht samenwerken is een manier van werken waar we niet meer omheen kunnen. En waarom zouden we? Het levert ontzettend veel voordelen op. Niet alleen voor ons, maar ook voor de woningcorporatie. Doordat we als partijen samenwerken met allemaal onze eigen kwaliteiten, kan een woningcorporatie de regiefunctie innemen waardoor de woningcorporatie sturend kan zijn. Wij worden door hen in de juiste richting gestuurd en kunnen onze kennis en kunde inzetten met als gevolg dat de corporatie haar tijd en aandacht in andere zaken kan stoppen zoals de bewoner zelf. Want daar draait het uiteindelijk om!

Niet alleen de rol van de woningcorporatie verandert, ook de samenwerkingspartners moeten zich anders opstellen. We werken samen, delen onze kennis en bundelen onze krachten. Hierdoor is er continuïteit qua werkzaamheden en kunnen we op elkaar terugvallen. Vooraf gemaakte afspraken en vastgestelde KPI’s zijn voor iedereen duidelijk: we werken allemaal op dezelfde manier waardoor altijd dezelfde kwaliteit en hetzelfde resultaat kan worden geleverd.

En waar zouden we in dit hele verhaal zijn zonder goede communicatie? Tijdens een RGS-renovatieproject werk je met verschillende aannemers op dezelfde klus. Iedere ochtend even samen komen en het project en de werkzaamheden van die dag met elkaar doorspreken, zorgt ervoor dat het proces snel en soepel verloopt en iedereen weet wat hij van elkaar mag verwachten. Op het einde van de dag evalueren en kijken of alles is verlopen zoals gepland is uiteraard net zo belangrijk!

Bij RGS-projecten in het vastgoedonderhoud gaat het vaak net wat anders. Van te voren spreek je met de verschillende samenwerkingspartijen de KPI’s af en werk je samen aan de opdracht. Vaak werk je allemaal op een andere locatie, maar wel allemaal met dezelfde doelstelling en met dezelfde werkwijze zodat de kwaliteit overal hetzelfde is. De projectleiders en uitvoerders zorgen voor goede communicatie binnen het eigen team én houden de lijntjes kort met de verschillende samenwerkingspartijen zodat we samen tot het resultaat komen!

Terug naar overzicht