Maatregelen protocol coronavirus (Covid-19)

Maatregelen protocol coronavirus (Covid-19)
Geachte relatie,
In verband met de verspreiding van het coronavirus zijn wij genoodzaakt onze werkwijze aan  te passen. Met ingang van maandag 16 maart tot maandag 6 april 2020, nemen wij de volgende maatregelen. Deze informatie is opgesteld met de kennis van vandaag en onder voorbehoud van actuele ontwikkelingen. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en het protocol COVID-19 van Van der Meijs.

1. Bereikbaarheid en kantoorbezetting:

Het kantoor en de vestigingen (Gemert, Deurne, Waalwijk) van Van der Meijs blijven geopend, maar zijn beperkt bezet. Mensen werken waar mogelijk vanuit huis. Telefonisch en per e-mail zijn we normaal bereikbaar. We voeren onze werkzaamheden zoveel als mogelijk op de wijze uit zoals we gewend zijn.

2. Persoonlijk contact, omgang met bewoners en derden:

Volgen we de voorzorgsmaatregelen volgens richtlijnen RIVM:
 • Goed handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken.
 • Geen handen schudden;
 • Thuisblijven bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.
 • We mijden sociale contacten.
 • Bellen met de huisarts als klachten verergeren;
 • Thuis werken indien mogelijk;
 • Bewaren we >1,5 meter afstand van elkaar;
 • We spreiden werkplekken zoveel mogelijk;
 • We spreiden pauzetijden zodat we zo min mogelijk bij elkaar in kantine of keet zitten;
 • We gebruiken mondkapjes / handschoenen;
 • We gebruik alleen eigen gereedschap, telefoon, IPad of laptop en maken deze regelmatig schoon met een desinfecterend middel of doekje (verkrijgbaar bij secretariaat).

Wanneer we naar bewoners gaan:

 • Zal bij de telefonische afspraak gevraagd worden of iemand in huis in quarantaine zit (positief getest is, of uit een risicogebied komt) of verschijnselen vertoont.
 • Schudt de medewerker geen handen.
 • Voordat de medewerker naar binnen gaat, informeert hij/zij of iemand in huis in quarantaine zit (positief getest is, of uit een risicogebied komt).
 • Als dat zo is, gaat de medewerker niet naar binnen, maar neemt hij/zij contact op met de leidinggevende.
 • Medewerker vraagt vervolgens of bewoners milde verschijnselen hebben (verkoudheidsklachten en/of verhoging). In dat geval houdt hij/zij een gepaste afstand (minimaal 2 meter), of probeert indien mogelijk de afspraak te verzetten.
 • Als de medewerker weggaat (altijd): zal de medewerker zijn handen wassen met water en zeep (of desinfectiemiddel). Door onze organisatie zijn hiervoor hygiënische middelen ter beschikking gesteld.

3. Externe afspraken:

Externe afspraken zullen worden uitgesteld tot na 6 april 2020 of waar mogelijk uitsluitend op afstand doorgang vinden. Denk hierbij aan telefonisch, conference call, facetime etc. Strikt noodzakelijke uitzonderingen uitsluitend met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM en het protocol.

4. Interne afspraken:

Interne afspraken zullen worden uitgesteld tot na 6 april 2020 of waar mogelijk op afstand doorgang vinden. Denk hierbij aan telefonisch, conference call, facetime etc. Strikt noodzakelijke uitzonderingen uitsluitend met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM en het protocol.

5. Werkzaamheden in bewoonde staat:

Dagelijks- en mutatie onderhoud:

 • Meldingen worden als gebruikelijk in behandeling genomen.
 • Afhankelijk van de ernst van de situatie (spoed) worden deze op korte termijn ingepland en uitgevoerd.
 • Indien er geen sprake is van spoed zal in overleg met de bewoner en met in achtneming van de richtlijnen een afspraak worden ingepland.

Planmatig- en groot onderhoud (renovatie):

 • Buitenwerkzaamheden aan de buitenschil van de woning gaan vooralsnog door.
 • In bewoonde staat voeren we GEEN werkzaamheden BINNEN in de woning meer uit. We maken hiervoor wel een vervolgafspraak met de klant en plannen deze in na 6 april 2020.
 • Werkzaamheden aan zorgcomplexen seniorencomplexen worden NIET uitgevoerd en op een later moment dit jaar opgenomen in de planning.
 • Werkzaamheden aan appartementencomplexen waarbij we binnen in de woning moeten zijn, worden NIET uitgevoerd en op een later moment dit jaar opgenomen in de planning. De werkzaamheden aan de buitenschil gaan, waar mogelijk, wel door.
 • Tot nadere instructie worden er ook geen fysieke klanttevredenheidsonderzoeken, zoals enquêtes meer afgenomen bij de bewoners. Waar mogelijk wel telefonisch.

6. Werkzaamheden in onbewoonde staat:

Werkzaamheden op projecten en in/aan leegstaande woningen vinden, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM en het protocol doorgang tot nadere instructie.

7. Levering en ontvangst van goederen:

Indien u bij ons goederen wil afleveren, verzoeken wij u dit niet persoonlijk te doen, maar af te geven bij ons magazijn, cq. bouwplaats, met inachtneming van de richtlijnen. Vermijd persoonlijk contact.

8. Wat te doen bij ziekteverschijnselen:

 • Wanneer een medewerker koorts heeft (boven de 38 graden), samen met luchtwegklachten (hoesten, kortademigheid of longontsteking), dan dient hij/zij:
  • Thuis te blijven,
  • Contact met anderen te beperken,
  • Telefonisch contact op te nemen met de huisarts als de klachten toenemen.
 • Mocht nu blijken dat zijn/haar klachten aanleiding zijn voor verder onderzoek, dan zal dit door een arts gemeld worden bij de GGD.
 • Indien dit het geval is dient de medewerker hiervan melding te maken bij afdeling personeelszaken en mag hij/zij zijn of haar werkzaamheden niet hervatten.
 • Als uit de test blijkt dat een medewerker besmet is met COVID-19 zal er door Van der Meijs contact opgenomen worden met de GGD hoe verder om te gaan met de situatie en welke maatregelen er getroffen moeten worden.

9. Hygiëne-maatregelen:

Over het algemeen geldt dat iedereen de algemene hygiëne-maatregelen goed moet naleven:
 • Was je handen vaak en goed met zeep (zie onderstaande instructie);

 • Blijf met je handen uit je gezicht;
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg na gebruik;
 • Verkouden? Geef geen handen, zoenen of knuffels als je verkouden of ziek bent;
 • Nies en hoest in je elleboogholte;
 • Twijfel je over je gezondheid? Overleg met leidinggevende en/of je huisarts;
 • Reis niet af naar risicogebieden (zie website RIVM);
 • Vermijd contact met zieke personen;
 • Reinig dagelijks je toetsenbord/telefoon/IPad;
 • Werk waar mogelijk thuis om eventuele verspreiding te voorkomen.

Tot slot:

Let goed op jezelf en elkaar!
Mochten er verder nog vragen of onduidelijkheden zijn: Petra Truren is het centrale aanspreekpunt met betrekking tot alle vragen rond het Coronavirus (COVID-19). Zij is te bereiken op p.truren@vdmeijs.nl of op 0800 55 000 15.
Met vriendelijke groet,
Geert van der Meijs

Terug naar overzicht