Stap voor stap naar een energieneutrale woningvoorraad

Het beste moment om een woning te verduurzamen? Dat verschilt per situatie. Soms is mutatie een ideale gelegenheid, soms is een projectmatige aanpak aan te raden. En in bepaalde gevallen is het juist slim om woningen in bewoonde staat in een serie van één te verduurzamen. Het moment bepaalt u zelf, net zoals de schaalgrootte. Door nauwe samenwerking met co-makers kunnen wij in iedere situatie snel schakelen. Stap voor stap verduurzamen we uw woningen op basis van een no-regret-aanpak. Zo zetten we met een beheersbaar proces koers naar een volledig energieneutrale woningvoorraad.

Lees hieronder wat onze verduurzamingsaanpak voor uw woningvoorraad betekent.

Gevelonderhoud Resultaatgericht samenwerken
Niet-planmatig onderhoud Reparatie- en mutatieonderhoud
Groot onderhoud No-regret-maatregelen
Gevelonderhoud

Met vraaggestuurd beheer en onderhoud gooien we hoge ogen bij corporaties en hun bewoners . Resultaatgericht samenwerken speelt daarin een belangrijke rol. Samen formuleren we een onderhoudsstrategie die past binnen de complexbeheerplannen. Hierbij gaat het om alle (onderhouds)werkzaamheden aan de gevel. Denk hierbij aan schilderonderhoud, vernieuwing van kozijnen, het na-isoleren van de gevel of een combinatie hiervan. Op deze manier besparen we niet alleen kosten, maar verhogen we ook de klantwaarde. Dit blijkt wel uit onze klanttevredenheidsscore van minimaal een 8.

Wij verbeteren vastgoed voor:
Referentie Wooninc.
Gevelonderhoud

Verantwoordelijk voor 2500 woningen
Wooninc.